A les famílies que comencen...

L’hora de l’adéu (el primer dia a P-3, vist per un pare)

http://www.carlescapdevila.com/lhora-de-ladeu-el-primer-dia-a-p-3-vist-p...

 

Cicles: